In deze blog beschrijven we de stappen en aandachtspunten voor het plaatsen van een fundering van een aanbouw en uitbouw.

Daarnaast vind je handige tips voor het funderen van een garage of tuinhuis.

Funderen op staal of met palen?

Funderen op staal houdt in dat de fundering direct op de vaste grond komt. Dit kan alleen op zand- en mergelgrond. Staal betekent in dit geval ondergrond en heeft dus niets met ijzer te maken. De zandgrond mag maximaal drie meter onder het grondoppervlak liggen.

Funderen op palen is verstandig als je huis is gebouwd op een klei- of veenbodem. Bij deze bodems heb je te maken met inklinking. Dat kan voor verzakking zorgen. De palen zorgen ervoor dat de ondergrond stevig genoeg is om een aanbouw te dragen.

Funderen op staal is goedkoper dan funderen op palen, omdat het plaatsen van de palen extra werk is. Voorwaarde voor een fundering op staal is dat de ondergrond geschikt is. Dat hangt af van de plaats waar je woont.

Calculatie door een constructeur

Een constructeur is iemand die constructieberekeningen maakt. De architect levert een ontwerp aan en de constructeur vertaalt dit naar een draagconstructie. Hij berekent en tekent hoe de constructie eruit moet gaan zien. Ook brengt een constructeur advies uit over materiaalkeuze.

Een constructieberekening is handig en vaak ook noodzakelijk. Met een goede berekening voorkom je dat je aanbouw gaat verzakken en je muren scheuren. De berekening dient ook als handleiding voor de aannemer. Zo is de kwaliteit van je aanbouw gewaarborgd en bespaar je kosten.

Zelf beton / betonspecie maken of beton laten storten?

Beton is een mengsel van cement, zand, grind en water. Om beton zelf te mengen heb je de juiste verhoudingen nodig. De regel is één deel cement, twee delen zand en drie delen grind, de zogenaamde 1-2-3 verhouding. Je hebt een half deel water nodig.

Het mengen van de betonspecie doe je met een losse betonmolen. Deze is te huur bij een bouwmarkt. Let wel, een betonmolen moet vervoerd worden in een aanhangwagen.
Als je alles hebt klaarstaan is het tijd om de betonmolen te starten. Meng eerst het grind met het zand en voeg daarna cement toe. Als dat goed gemengd is, kan het water erbij. Tip: bereken eerst de maximale inhoud van de betonmolen. Zo voorkom je dat halverwege blijkt dat ingrediënten er niet meer bij passen.

Zelf betonspecie maken is goedkoper dan laten bezorgen als het gaat om één kuub of minder. Als je meer nodig hebt, wordt het prijsverschil al aanzienlijk kleiner. Vanaf anderhalve kuub is het juist voordeliger om beton te laten bezorgen, en je bent verzekerd van een juiste samenstelling van het beton.

Ga je het zelf storten? Zorg er dan voor dat je goed gereedschap hebt klaarstaan zoals: een trilnaald, afwerkspaan, afwerkrei, betonhark en voldoende kruiwagens. Je begint met de bekisting.
Hierin giet je een deel van het betonmengsel. Daarna breng je de bewapening aan en giet je de rest van het beton er overheen. Stamp het goed aan zodat alle luchtbellen eruit zijn en strijk de fundering glad. Na een dag kun je de bekisting weghalen. Houd het beton drie tot zeven dagen afgedekt.

Beton storten is een vak apart. Het kan dus ook een verstandige beslissing zijn om het te laten doen. Dat scheelt je een hoop werk én je weet zeker dat het goed gebeurt. Een bedrijf heeft de nodige kennis en materialen in huis om snel en vakkundig jouw fundering te storten. En doen zich onvoorziene problemen voor? De vakmensen hebben vaak een goede oplossing.

Hoe diep moet de fundering zijn voor een aanbouw / uitbouw

De fundering, daarmee staat of valt je aan- of uitbouw. Een goede fundering is sterk, het moet het bouwwerk kunnen dragen. Het moet ook bestand zijn tegen invloeden vanuit de omgeving zoals grondwater, droogte, vorst, hitte, schimmels en insecten.

Om verzakking na een vorstperiode te voorkomen moet de fundering minimaal 60 tot 80 cm diep zijn. Een fundering op staal komt op de zandlaag die maximaal drie meter onder het grondoppervlak ligt. Als de zandlaag dieper dan drie meter ligt, heb je een fundering op palen nodig.

Fundering laten aansluiten op de bestaande fundering

Het is mogelijk om de fundering voor je aanbouw te verankeren aan de bestaande fundering. Dit wordt echter sterk afgeraden. Als de nieuwe fundering iets verzakt, blijft de aanbouw hangen aan het bestaande huis. De constructie is hierop niet berekend. De aanbouw gaat scheef hangen en je krijgt scheuren in de muur.

Vrijwel elk gebouw krijgt, vooral in het begin, met verzakking te maken. Dat is normaal en daar merk je niets van. Zeker als je een goede fundering hebt, vindt de verzakking gelijkmatig plaats. Daarom moet je zorgen voor zo weinig mogelijk verbindingen tussen de nieuwe en de bestaande fundering.

Om de effecten van het verzakken op te vangen kun je dilatatie aanbrengen. Dit zijn openingen in de gevel die de werking van de materialen opvangen en zo scheuren voorkomen.

Hoe diep moet de fundering voor een garage zijn

Voor de fundering van een garage moeten de zij-funderingen minimaal 110 cm diep zijn om vorstschade te voorkomen. De binnenkant moet 80-90 cm diep zijn. Dan is de fundering dik genoeg om de garage te kunnen dragen.

Hoe diep moet de fundering voor een tuinhuis zijn

De fundering van een tuinhuis moet 30-35 cm diep zijn en tien cm verder uitsteken dan het toekomstige vloeroppervlak. Uiteraard kan dit per situatie verschillen. Daarom is het altijd handig om advies te vragen voordat je begint.

Bekisting voor de fundering

Bekisting is de mal waarin je het beton giet. Dit wordt gebruikt om het nog vloeibare beton op zijn plek te houden. Houten bekisting komt het meest voor omdat je dit zelf kunt maken. Dit kan prima voor kleine en middelgrote projecten. Voor grote projecten kun je beter betonplex gebruiken in verband met een hogere draagkracht. Na het drogen wordt de bekisting meestal weer weggehaald.
Een snellere, eenvoudige manier om bekisting te maken is door EPS-delen te gebruiken. EPS is licht materiaal dat voor 98% uit lucht bestaat. Hierdoor werkt de bekisting ook meteen isolerend. Het is makkelijk te monteren en kan worden voorzien van sparingen voor de doorvoer van leidingen.

Wapening met betonstaal

Wapening is het versterken van de fundering met stalen staven, kabels of een wapeningsnet. Dit noemen we gewapend beton. De fundering kan hierdoor grotere trekspanningen hebben. De wapening moet op minimale afstand van de buitenkant van de fundering worden aangebracht, dit heet betondekking. Anders kan het beton worden aangetast door roest, er ontstaat ‘betonrot’.

Dekkingsmaterialen en afstandhouders

Een afstandhouder is een betonnen of kunststof blokje, staaf, strip of ring. Een afstandhouder zorgt ervoor dat de bewapening de juiste betondekking krijgt. Het soort afstandhouder die je nodig hebt is afhankelijk van de eigenschappen van de bewapening, zoals de vereiste betondekking, het type wapening, de diameter en de ligging van de wapening.

Beton laten storten

Ben je van plan om beton te laten storten? Zorg dan dat je de volgende voorbereidingen treft:

  1. Plaats de bekisting
  2. Zorg voor de juiste bewapening
  3. Plak wanden af die niet vies mogen worden

Als alle voorbereidingen getroffen zijn, kan het beton worden gestort.

Verzakken en scheuren

Een verzakking kun je herkennen aan een aantal signalen:
1. Er komen scheuren in de muren.
2. De aanbouw gaat scheef hangen.
3. Deuren en of ramen gaan klemmen.
4. Water in de kruipruimte
5. Verzakking van de straat rondom het huis

Door constructiefouten kan trekspanning ontstaan. De constructie is niet op die krachten berekent en zo kunnen allerlei problemen zich voordoen. Sinds een aantal jaren is er een ander fenomeen dat problemen met de fundering veroorzaakt. Door de warme en droge zomer in 2018 is een laag grondwaterpeil ontstaan.

Voornamelijk huizen die op zand- en kleigronden gebouwd zijn hebben hiermee te maken, en dan met name de huizen die direct op staal gefundeerd zijn. Door het lage grondwaterpeil is de klei verdroogd en ingeklonken. Huizen met houten funderingspalen lopen het risico dat het hout sneller gaat rotten door de droogte van de grond.

Scheuren in de muur door verzakking hebben nadelige gevolgen voor de constructie. Scheuren in het stucwerk zijn niet gevaarlijk en makkelijk te herstellen. Maar een scheur in het metselwerk kan wel gevaarlijk zijn. Het is belangrijk dat je dan zo snel mogelijk specialistische hulp inschakelt.

Een aantal dingen die je kunt doen om verzakking te voorkomen:

  1. Sproei water langs de muren.
  2. Spuit purschuim in de zandlaag onder je huis. De draagkracht onder je huis verbetert doordat het schuim uitzet.
  3. Plaats een kelder onder je huis. Een kelder is een betonnen bak die minimaal 1,8 meter diep is. Zo ontstaat de mogelijkheid om betonnen heipalen te plaatsen.

Soorten fundering voor een aanbouw

Zoals besproken in deze blog zijn er verschillende factoren die de doorslag kunnen geven voor een fundering op staal of op palen. De meest gebruikte palen zijn:
1. Houten palen
2. Geheide, prefab-beton palen
3. Geheide, in de grond gevormde betonpalen
4. Avegaarpalen
5. Geschroefde, in de grond gevormde palen

Waar moet je rekening mee houden?

Een extra aandachtspunt kan je kruipruimte zijn. Als deze momenteel geventileerd is, moet deze dat wel blijven. Vaak wordt dit gedaan door ventilatiebuizen op de roosters van de kruipruimte aan te sluiten.

Direct beton berekenen en bestellen

Direct de hoeveelheid beton berekenen en / of laten storten? Ga naar deze pagina en bereken een vrijblijvende prijs.